top of page
IMG_8912.jpg

Een eerste publicatie met een selectie werken van 2010 tot en met 2021, inclusief de meest recente reeks werken ‘Visions fugitives’ opgenomen in de duotentoonstelling met Anton Cotteleer ‘Call it escapes and splashes’.

Het boek toont een rijk overzicht van de evolutie binnen het oeuvre van Greet Van Autgaerden waarin ze telkens opnieuw en telkens vanuit een andere invalshoek het landschap in de schilderkunst in ogenschouw neemt. 

Hardcover, 240 x 300mm, 176p  2021 ©greetvanautgaerden

Beschikbaar bij Whitehouse Gallery en boekhandel De Zondvloed (Mechelen) Kostprijs 45€
of kan per post verzonden worden, in dat geval gelieve 50€ (45€ +5€ verzendingskosten) over te maken op reknr. BE25 6105 5956 3082 met vermelding van de verzendingsgegevens.

 

bottom of page